لطفا ابتدا دوره را تهیه کرده و فایل‌ها را ملاحظه کنید!