آخرین محصولات

درسگفتار | تعمیق نظری در پروژه‌ی الگوی سوم (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

عناوین درسگفتار: – «منطق حرکت» به عنوان چارچوب درست برای فهم الگوی سوم – الهیات انقلاب اسلامی – انسان انقلاب…

22
250,000 تومان

فصلنامه اقلیما، شماره صفر، تابستان 1402

دانلود فهرست ما با تحقق انقلاب اسلامی در ایران و جامعه‌ی ایرانی، تنها شاهد تحول در آرمان‌‌ها و آمال‌های مردم…

99
80,000 تومان

آخرین یادداشت ها

نگاهی فلسفی و عرفانی به زوجیت در نظام هستی

در هستی­‌شناسی عرفانی، زوجیت و تناکح در همه مراتب وجود تحقق دارد و از عالم لاهوت تا ناسوت، میان مظاهر جلال و جمال الهی، پیوندی برقرار است. البته نکاح در هر مرتبه وجودی معنایی خاص و متناسب با آن مرتبه دارد. به موجب حرکت حبی نکاح در تمام مراتب وجود ساری و جاری است. مراتب کلی نکاح پنج قسم است که موجب پیدایش عوالم معنوی و روحی و نفسی و مثالی و حسی است:

آخرین نشست‌ها

آخرین درسگفتارها

درسگفتار | تعمیق نظری در پروژه‌ی الگوی سوم (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

عناوین درسگفتار: – «منطق حرکت» به عنوان چارچوب درست برای فهم الگوی سوم – الهیات انقلاب اسلامی – انسان انقلاب…

22
250,000 تومان

درسگفتار | آشنایی‌زدایی از پیام کنگره

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

پیام رهبری به کنگره‌ی هفت‌هزار زن شهید در سال 91 از معدود متن‌های مکتوب ایشان در حوزه زنان و به…

80
50,000 تومان

درسگفتار | ساخت اجتماعی جنسیت 1

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
6
250,000 تومان