25%
تخفیف

اشتراک دوساله فصلنامه

اشتراک یکساله فصلنامه اقلیما شامل 25% تخفیف به‌همراه ارسال رایگان می‌شود. مبلغ درنظرگرفته شما برای 8 شماره در سال و…

قیمت اصلی 640,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.
16%
تخفیف

اشتراک یکساله فصلنامه

اشتراک یکساله فصلنامه اقلیما شامل 15% تخفیف به‌همراه ارسال رایگان می‌شود. مبلغ درنظرگرفته شما برای 4 شماره در سال و…

قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 270,000 تومان است.