درسگفتار | تعمیق نظری در پروژه‌ی الگوی سوم (مقدماتی)

عناوین درسگفتار: – «منطق حرکت» به عنوان چارچوب درست برای فهم الگوی سوم – الهیات انقلاب اسلامی – انسان انقلاب…

250,000 تومان

درسگفتار مطول | نظم جنسیتی و جامعه متعادل

(لطفاً توضیحات را به‌صورت کامل مطالعه کنید) معرفی دوره‎:‎ اگر انقلاب اسلامی یک طرح معرفتی نو و متمایز باشد که…

از 400,000 تومان