جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

آخرین پادکست ها

صوت های تولیدی دفتر مطالعاتی جنسیت و جامعه

1402-12-07
با ارائه سرکار خانم صفوراسادات امین جواهری چرا روایت زندگی زنان روایت جذابی نیست؟ در...
1402-03-07
تکلو: اگر همه پروژه‌های رهبری در موضوع حجاب را فهرست کنیم شاید به سه چهار...
1402-02-29
جامعه با فهم مردانه‌ای از حجاب درگیر است/ زنان محجبه از معنای حجاب تهی شده‌اند...