درسگفتار | آشنایی‌زدایی از پیام کنگره

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

پیام رهبری به کنگره‌ی هفت‌هزار زن شهید در سال 91 از معدود متن‌های مکتوب ایشان در حوزه زنان و به…

80
50,000 تومان

درسگفتار | تعمیق نظری در پروژه‌ی الگوی سوم (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

عناوین درسگفتار: – «منطق حرکت» به عنوان چارچوب درست برای فهم الگوی سوم – الهیات انقلاب اسلامی – انسان انقلاب…

22
250,000 تومان