25%
تخفیف

اشتراک دوساله فصلنامه

اشتراک یکساله فصلنامه اقلیما شامل 25% تخفیف به‌همراه ارسال رایگان می‌شود. مبلغ درنظرگرفته شما برای 8 شماره در سال و…

3
480,000 تومان
16%
تخفیف

اشتراک یکساله فصلنامه

اشتراک یکساله فصلنامه اقلیما شامل 15% تخفیف به‌همراه ارسال رایگان می‌شود. مبلغ درنظرگرفته شما برای 4 شماره در سال و…

9
270,000 تومان
33
200,000 تومان

درسگفتار | آشنایی‌زدایی از پیام کنگره

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

پیام رهبری به کنگره‌ی هفت‌هزار زن شهید در سال 91 از معدود متن‌های مکتوب ایشان در حوزه زنان و به…

80
50,000 تومان

درسگفتار | تعمیق نظری در پروژه‌ی الگوی سوم (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

عناوین درسگفتار: – «منطق حرکت» به عنوان چارچوب درست برای فهم الگوی سوم – الهیات انقلاب اسلامی – انسان انقلاب…

22
250,000 تومان

درسگفتار | ساخت اجتماعی جنسیت 1

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
6
250,000 تومان

فصلنامه اقلیما، شماره صفر، تابستان 1402

دانلود فهرست ما با تحقق انقلاب اسلامی در ایران و جامعه‌ی ایرانی، تنها شاهد تحول در آرمان‌‌ها و آمال‌های مردم…

99
80,000 تومان