درسگفتار | تعمیق نظری در پروژه‌ی الگوی سوم (مقدماتی)

عناوین درسگفتار: – «منطق حرکت» به عنوان چارچوب درست برای فهم الگوی سوم – الهیات انقلاب اسلامی – انسان انقلاب…

250,000 تومان