درسگفتار | آشنایی‌زدایی از پیام کنگره

پیام رهبری به کنگره‌ی هفت‌هزار زن شهید در سال 91 از معدود متن‌های مکتوب ایشان در حوزه زنان و به…

50,000 تومان

درسگفتار | بازخوانی نظریه زوجیت در ادبیات قرآن

معرفی دوره
در این دوره تلاش داریم با دوربین وحی نگاهی به جهان قرآن بیندازیم و از دل کلمات و آیات و سوره‌ها، با عنصر «زوجیت» دیداری تازه کنیم؛ بنابراین به دنبال این هستیم که
اول تعریف زوجیت را در فرهنگ لغت الهی جستجو کنیم و به تعریفی برسیم که قابلیت امتدادیافتن در زندگی این‌جهانی با تمام متغیراتش را داشته باشد
دوم قصه زوجیت را از نقطه آغاز تولدش تا آن جایی که موفق به جامعه‌سازی می‌شود بشنویم
سوم بر اساس تصویری که از زوجیت به دست می‌آوریم، وضعیت امروزمان را قضاوت کنیم
و چهارم راهمان را به آینده روشن از دل ابهام‌های زندگی اکنون پیدا کنیم
تا بتوانیم جامعه خودمان را به‌عنوان کسانی که دل‌باخته مفاهیم الهی هستند بسازیم

250,000 تومان

درسگفتار | تعمیق نظری در پروژه‌ی الگوی سوم (مقدماتی)

عناوین درسگفتار: – «منطق حرکت» به عنوان چارچوب درست برای فهم الگوی سوم – الهیات انقلاب اسلامی – انسان انقلاب…

250,000 تومان

درسگفتار مطول | نظم جنسیتی و جامعه متعادل

(لطفاً توضیحات را به‌صورت کامل مطالعه کنید) معرفی دوره‎:‎ اگر انقلاب اسلامی یک طرح معرفتی نو و متمایز باشد که…

از 400,000 تومان